Μελισσοκομικά Προϊόντα
από μελισσοκόμους... για μελισσοκόμους!

Ξέστρο πλαισίου

Κατηγορία:

Περιγραφή

ΞΕΣΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ