Μελισσοκομικά Προϊόντα
από μελισσοκόμους... για μελισσοκόμους!

Σπρέυ αφεσμών

Περιγραφή

ΣΠΡΕΥ ΑΦΕΣΜΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΦΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΩΝ.